image banner
Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn Luật thực hiện dân chủ cơ sở năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 01-KH/BCĐ
Ngày ban hành 17/04/2023
Ngày hiệu lực 17/04/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn Luật thực hiện dân chủ cơ sở năm 2022.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm Ke-hoach-so-01.-KH-tap-huan-Luat-thuc-hien-dan-chu-co-so-nam-2023.pdf