image banner
Công văn về tiệc tổng hợp báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư
Số ký hiệu văn bản 10/HĐND-VP
Ngày ban hành 20/04/2023
Ngày hiệu lực 20/04/2023
Trích yếu nội dung Công văn về tiệc tổng hợp báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm Cong-van-ve-tiec-tong-hop-bao-cao-cong-tac-tiep-cong-dan-xu-ly-don-thu.pdf