image banner
Công văn về việc chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết công tác HĐND các cấp tỉnh Nam Định giữa nhiệm kỳ 2021-2026.
Số ký hiệu văn bản 11/HĐND-VP
Ngày ban hành 08/05/2023
Ngày hiệu lực 08/05/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết công tác HĐND các cấp tỉnh Nam Định giữa nhiệm kỳ 2021-2026.
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm Cong-van-ve-viec-chuan-bi-cho-Hoi-nghi-so-ket-cong-tac-HDND-cac-cap-tinh-Nam-Dinh-giua-nhiem-ky-2021-2026.pdf