image banner
Công văn về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND năm 2023 đối với các xã, thị trấn.
Số ký hiệu văn bản 12/HĐND-VP
Ngày ban hành 18/05/2023
Ngày hiệu lực 18/05/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND năm 2023 đối với các xã, thị trấn.
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm Cong-van-ve-viec-to-chuc-cac-ky-hop-thuong-le-HDND-nam-2023-doi-voi-cac-xa-thi-tran.pdf