image banner
Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Số ký hiệu văn bản 1052/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/05/2023
Ngày hiệu lực 29/05/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Anh Dũng
Tài liệu đính kèm 11_QD_phe_duyet_ke_hoach_bo_sung_nam_2023_lan_1.pdf
Phu_luc_I_-_THD.pdf
Phu_luc_II_.pdf