image banner
Thông báo Kết quả Hội nghị liên tịch cuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Số ký hiệu văn bản 12/TB-HĐND
Ngày ban hành 08/06/2023
Ngày hiệu lực 08/06/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Kết quả Hội nghị liên tịch cuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm Thong-bao-Ket-qua-Hoi-nghi-lien-tich-cuan-bi-cho-ky-hop-thuong-le-giua-nam-2023-Hoi-dong-nhan-dan-huyen-khoa-XVIII-nhiem-ky-2021-2026.pdf