image banner
Thông báo Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Số ký hiệu văn bản 11/TB-HĐND
Ngày ban hành 08/06/2023
Ngày hiệu lực 08/06/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm Thong-bao-du-kien-noi-dung-chuong-trinh-ky-hop-thuong-le-giua-nam-2023-Hoi-dong-nhan-dan-huyen-khoa-XVIII-nhiem-ky-2021-2026.pdf