image banner
Kế hoạch Tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 13/KH-UBND
Ngày ban hành 08/06/2023
Ngày hiệu lực 08/06/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm Ke-hoach-To-chuc-ky-hop-thuong-le-giua-nam-2023-Hoi-dong-nhan-dan-huyen-khoa-XVIII-nhiem-ky-2021-2026.pdf