image banner
Kế hoạch thẩm tra của Ban Pháp chế trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Số ký hiệu văn bản 02/KH-BPC
Ngày ban hành 20/06/2023
Ngày hiệu lực 20/06/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thẩm tra của Ban Pháp chế trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Hà Duy Tiên
Tài liệu đính kèm Ke-hoach-tham-tra-cua-Ban-Phap-che-truoc-ky-hop-thuong-le-giua-nam-2023-HDND-huyen-khoa-XVIII-nhiem-ky-2021-2026.pdf