image banner
Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định sau kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV
Số ký hiệu văn bản 12/KH-HĐND
Ngày ban hành 20/06/2023
Ngày hiệu lực 20/06/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định sau kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm Ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-tiep-xuc-cu-tri-cua-Doan-dai-bieu-Quoc-hoi-tinh-Nam-Dinh-sau-ky-hop-thu-nam-Quoc-hoi-khoa-XV.pdf