image banner
Kế hạch Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023
Số ký hiệu văn bản 76-KH/HU
Ngày ban hành 28/06/2023
Ngày hiệu lực 28/06/2023
Trích yếu nội dung Kế hạch Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm KH-76-ngay-28.06.2023-Huong-ung-Giai-bao-chi-toan-quoc-ve-xay-dung-Dang-_Giai-Bua-liem-vang_-lan-thu-VIII-nam-2023_0001.pdf