image banner
Thông báo về việc công khai thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 879/TB-UBND
Ngày ban hành 06/07/2023
Ngày hiệu lực 06/07/2023
Trích yếu nội dung Thông báo về việc công khai thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Thong-bao-cong-khai-thuc-hien-NS-6-thang-dau-nam-2023.pdf
Bieu-93-1-.pdf
Bieu-94-1-.pdf
Bieu-95-1-.pdf
Thuyet-minh-cong-khai-6-thang-dau-nam-2023.pdf