image banner
Thông báo về việc công khai thực hiện ngân sách quý II năm 2023
Số ký hiệu văn bản 880/TB-UBND
Ngày ban hành 06/07/2023
Ngày hiệu lực 06/07/2023
Trích yếu nội dung Thông báo về việc công khai thực hiện ngân sách quý II năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Thong-bao-cong-khai-thuc-hien-NS-quy-II.pdf
Bieu-93.pdf
Bieu-94.pdf
Bieu-95.pdf
Thuyet-minh-cong-khai-quy-II-nam-2023.doc