image banner
Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Nam Trực năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 08/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/07/2023
Ngày hiệu lực 21/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Nam Trực năm 2022.
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm Nghi-quyet-ve-viec-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-huyen-Nam-Truc-nam-2022.pdf