image banner
Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023.
Số ký hiệu văn bản 10/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/07/2023
Ngày hiệu lực 21/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023.
Hình thức văn bản Nghị Định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm Nghi-quyet-ve-viec-phe-duyet-bo-sung-danh-muc-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2021-2025-va-bo-sung-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2023.pdf