image banner
Nghị quyết Chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Số ký hiệu văn bản 11/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/07/2023
Ngày hiệu lực 20/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết Chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm Nghi-quyet-Chuong-trinh-giam-sat-nam-2024-cua-Hoi-dong-nhan-dan-huyen-khoa-XVIII-nhiem-ky-2021-2026.pdf