image banner
Công văn về việc giải quyết kiến nghị cử tri và đại biểu HĐND huyện
Số ký hiệu văn bản 15/HDDND-VP
Ngày ban hành 04/08/2023
Ngày hiệu lực 04/08/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc giải quyết kiến nghị cử tri và đại biểu HĐND huyện
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm Cong-van-ve-viec-giai-quyet-kien-nghi-cu-tri-va-dai-bieu-HDND-huyen.pdf