image banner
Kế hoạch về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ, lãnh đạo, quản lý theo Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
Số ký hiệu văn bản 79-KH/HU
Ngày ban hành 08/08/2023
Ngày hiệu lực 08/08/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ, lãnh đạo, quản lý theo Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm KH-79-ngay-08.08.2023-Lay-phieu-tin-nhiem-doi-voi-chuc-danh-chuc-vu-lanh-dao-quan-ly-theo-Quy-dinh-so-96-cua-Bo-chinh-tri_0001.pdf