image banner
Quyết định về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc quản lý và sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện từ tháng 01 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023.
Số ký hiệu văn bản 05/QĐ-TTHĐND
Ngày ban hành 11/08/2023
Ngày hiệu lực 11/08/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc quản lý và sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện từ tháng 01 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023.
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm Quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-Doan-giam-sat-chuyen-de-viec-quan-ly-va-su-dung-dat-nho-le-xen-ket.pdf