image banner
Công văn về việc tham dự Hội nghị sơ kết công tác Hội đồng nhân dân các cấp giữa nhiệm kỳ 2021-2026.
Số ký hiệu văn bản 17/HĐND-VP
Ngày ban hành 16/08/2023
Ngày hiệu lực 16/08/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc tham dự Hội nghị sơ kết công tác Hội đồng nhân dân các cấp giữa nhiệm kỳ 2021-2026.
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm Cong-van-Vv-tham-du-hoi-nghi-so-ket-cong-tac-Hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-giua-nhiem-ky-2021-2026..pdf