image banner
Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo Kết luận 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ chính trị.
Số ký hiệu văn bản 15-CT/TU
Ngày ban hành 26/05/2023
Ngày hiệu lực 26/05/2023
Trích yếu nội dung Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo Kết luận 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ chính trị.
Hình thức văn bản Chỉ thị
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quốc Chỉnh
Tài liệu đính kèm Chi-thi-so-15-cua-Ban-Thuong-vu-Tinh-uy-ve-tiep-tuc-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-cap-xa-giai-doan-2023-2030-.pdf