image banner
Kế hoạch Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023 - 2025
Số ký hiệu văn bản 112/KH-UBND
Ngày ban hành 15/08/2023
Ngày hiệu lực 15/08/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 652ddf1912e2410dKH112.pdf
d26a7d198650733dPL-kem-theo-KH-2023-2025.pdf