image banner
Chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Số ký hiệu văn bản 28-CTr/HU
Ngày ban hành 31/07/2023
Ngày hiệu lực 31/07/2023
Trích yếu nội dung Chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Hình thức văn bản Chương trình
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm CTr-28-ngay-31.07.2023-Thuc-hien-CT-21-cua-BBT-ve-tiep-tuc-doi-moi-phat-trien-va-nang-cao-chat-luong-GDNN-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045_0001.pdf