image banner
Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2030.
Số ký hiệu văn bản 80-KH/HU
Ngày ban hành 18/08/2023
Ngày hiệu lực 18/08/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2030.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm KH-80-ngay-18.08.2023-To-chuc-Hoi-nghi-trien-khai-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-tren-dia-ban-huyen-Nam-Truc-giai-doan-2023_2030_0001.pdf