image banner
Thông báo phân công nhiệm vụ đối với thành viên Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023-2030 huyện Nam Trực.
Số ký hiệu văn bản 01-TB/BCĐ
Ngày ban hành 18/08/2023
Ngày hiệu lực 18/08/2023
Trích yếu nội dung Thông báo phân công nhiệm vụ đối với thành viên Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023-2030 huyện Nam Trực.
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm TB-01-ngay-16.08.2023-Phan-cong-nhiem-vu-thanh-vien-BCD-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-tren-dia-ban-huyen-Nam-Truc-giai-doan-2023_2030_0001.pdf