image banner
Thông báo Về việc công khai lấy ý kiến về nội dung điều chỉnh về quy mô, địa điểm, số lượng công trình dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Nam Trực.
Số ký hiệu văn bản 1280/TB-UBND
Ngày ban hành 29/08/2023
Ngày hiệu lực 29/08/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Về việc công khai lấy ý kiến về nội dung điều chỉnh về quy mô, địa điểm, số lượng công trình dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Nam Trực.
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm TB-CONG-KHAI-LAY-Y-KIEN.pdf
BIEU-KEM-TB-CONG-KHAI8-2023.pdf
MAU-01-PYK.pdf