image banner
Kế hoạch Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định trước kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV với cử tri huyện Nam Trực.
Số ký hiệu văn bản 18/KH-HĐND
Ngày ban hành 19/09/2023
Ngày hiệu lực 19/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định trước kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV với cử tri huyện Nam Trực.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm Ke-hoach-To-chuc-hoi-nghi-tiep-xuc-cu-tri-cua-Doan-Dai-bieu-Quoc-hoi.pdf