image banner
Nghị quyết Cho ý kiến về việc phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất tại các khu (điểm) dân cư tập trung trên địa bàn huyện từ nguồn chuyển nguồn năm 2022 chi và quyết toán năm 2023 cho dự án trên địa bàn huyện do tỉnh quyết định đầu tư.
Số ký hiệu văn bản 12/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/09/2023
Ngày hiệu lực 18/09/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết Cho ý kiến về việc phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất tại các khu (điểm) dân cư tập trung trên địa bàn huyện từ nguồn chuyển nguồn năm 2022 chi và quyết toán năm 2023 cho dự án trên địa bàn huyện do tỉnh quyết định đầu tư.
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm NQ-12-HDND.pdf