image banner
Nghị quyết về việc phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất tại các khu (điểm) dân cư tập trung từ nguồn chuyển nguồn năm 2022 sang chi và quyết toán vào năm 2023
Số ký hiệu văn bản 13/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/09/2023
Ngày hiệu lực 18/09/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất tại các khu (điểm) dân cư tập trung từ nguồn chuyển nguồn năm 2022 sang chi và quyết toán vào năm 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm NQ-13-HDND.pdf