image banner
Kế hoạch Giám sát chuyên đề về "Thành lập đoàn Giám sát chuyên đề Thực trạng đội lãnh đạo quản lý, giáo viên, nhân viên; cơ sở vật chất; các khoản thu hỗ trợ hoạt động giáo dục và nguồn tài trợ hợp pháp theo quy định năm học 2021-2022, năm học 2022-2023 tại các trường THCS trên địa bàn huyện."
Số ký hiệu văn bản 03/KH-BKT-XH
Ngày ban hành 28/09/2023
Ngày hiệu lực 28/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Giám sát chuyên đề về "Thành lập đoàn Giám sát chuyên đề Thực trạng đội lãnh đạo quản lý, giáo viên, nhân viên; cơ sở vật chất; các khoản thu hỗ trợ hoạt động giáo dục và nguồn tài trợ hợp pháp theo quy định năm học 2021-2022, năm học 2022-2023 tại các trường THCS trên địa bàn huyện."
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Thị Hồng Ánh
Tài liệu đính kèm Ke-hoach-03-KH-BKT-XH.pdf
DE-CUONG-PHONG-GIAO-DUC.docx
DE-CUONG-PHONG-NOI-VU.docx
DE-CUONG-TRUONG-9-2023.doc
2.-Phu-luc-truong.xlsx