image banner
Quyết định về việc phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023
Số ký hiệu văn bản 3658/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/10/2023
Ngày hiệu lực 06/10/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm 1.Quyet-dinh-phan-bo-von-CT-MTQG-Giam-ngheo.pdf
Bieu-dinh-kem.pdf