image banner
Thư kêu gọi ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trực.
Số ký hiệu văn bản THUKEUGOI
Ngày ban hành 11/10/2023
Ngày hiệu lực 11/10/2023
Trích yếu nội dung Thư kêu gọi ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trực.
Hình thức văn bản Thư kêu gọi
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Ngọc Hợp
Tài liệu đính kèm Thu-keu-goi-MTTQ-.pdf