image banner
Kế hoạch Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 .
Số ký hiệu văn bản 20/KH-HĐND
Ngày ban hành 16/10/2023
Ngày hiệu lực 16/10/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 .
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm Ke-hoach-20-HDND.pdf