image banner
Kế hoạch Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Số ký hiệu văn bản 22/KH-HĐND
Ngày ban hành 02/11/2023
Ngày hiệu lực 02/11/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm Ke-hoach-so-22-HDND-668683.pdf