image banner
Thông báo về việc phân công các đồng chí cấp ủy huyện dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại các xã, thị trấn năm 2023.
Số ký hiệu văn bản 593-TB/HU
Ngày ban hành 02/11/2023
Ngày hiệu lực 02/11/2023
Trích yếu nội dung Thông báo về việc phân công các đồng chí cấp ủy huyện dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại các xã, thị trấn năm 2023.
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm TB-593-ngay-02.11.2023-Phan-cong-cac-dong-chi-cap-uy-huyen-du-Ngay-hoi-Dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-cac-xa-thi-tran-nam-2023_0001.pdf