image banner
Quy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.
Số ký hiệu văn bản 519-QĐ/HU
Ngày ban hành 20/11/2023
Ngày hiệu lực 20/11/2023
Trích yếu nội dung Quy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.
Hình thức văn bản Quy định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm QD-519-ngay-20.11.2023-Quy-dinh-kiem-diem-va-danh-gia-xep-loai-chat-luong-doi-voi-tap-the-ca-nhan-trong-he-thong-chinh-tri-tu-huyen-den-co-so_0001.pdf