image banner
Kế hoạch Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định sau kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV.
Số ký hiệu văn bản 24/KH-UBND
Ngày ban hành 27/11/2023
Ngày hiệu lực 27/11/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định sau kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm Ke-hoach-24-HDND.pdf