image banner
Thông báo Kết quả phiên họp thứ hai mươi bảy - phiên họp thường kỳ tháng 12/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Số ký hiệu văn bản 26/TB-HĐND
Ngày ban hành 06/12/2023
Ngày hiệu lực 06/12/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Kết quả phiên họp thứ hai mươi bảy - phiên họp thường kỳ tháng 12/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm Thong-bao-26-HDND.pdf