image banner
Nghị quyết về Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện năm 2024
Số ký hiệu văn bản 04/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/01/2024
Ngày hiệu lực 05/01/2024
Trích yếu nội dung Nghị quyết về Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện năm 2024
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm 04-NQ-HDND.pdf