image banner
Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười tám - kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 01KH-HĐND
Ngày ban hành 09/01/2024
Ngày hiệu lực 09/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười tám - kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm 01-KH-HDND.pdf