image banner
Thông báo dự kiến Chương trình kỳ họp thứ mười tám - kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 02/TTr-HĐND
Ngày ban hành 09/01/2024
Ngày hiệu lực 09/01/2024
Trích yếu nội dung Thông báo dự kiến Chương trình kỳ họp thứ mười tám - kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị Định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm 02-CTr-HDND.pdf