image banner
Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự 2024.
Số ký hiệu văn bản 18-NQ/HU
Ngày ban hành 29/12/2023
Ngày hiệu lực 29/12/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự 2024.
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm NQ-18-ngay-29.12.2023-Nghi-quyet-cua-BTVHU-ve-lanh-dao-thuc-hien-nhiem-vu-cong-tac-an-ninh-trat-tu-nam-2024.pdf