image banner
Thông báo Chức danh và giới thiệu chữ ký của Chủ tịch UBND huyện Nam Trực, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 238/TB-UBND
Ngày ban hành 01/02/2024
Ngày hiệu lực 01/02/2024
Trích yếu nội dung Thông báo Chức danh và giới thiệu chữ ký của Chủ tịch UBND huyện Nam Trực, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Quang Huy
Tài liệu đính kèm Thong-bao-238.pdf