image banner
Quyết định về về phê duyệt Danh sách kiện toàn thành viên Tổ công tác và Tổ giúp việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc Gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 542/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/02/2024
Ngày hiệu lực 06/02/2024
Trích yếu nội dung Quyết định về về phê duyệt Danh sách kiện toàn thành viên Tổ công tác và Tổ giúp việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc Gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QD-542.pdf