image banner
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Số ký hiệu văn bản 01/CĐ-TTg
Ngày ban hành 01/01/2015
Ngày hiệu lực 01/01/2015
Trích yếu nội dung Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Hình thức văn bản Công điện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Chưa xác định
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng
Tài liệu đính kèm private.file.01.signed.pdf