image banner
Hướng dẫn quy trình gieo thẳng lúa bằng công cụ sạ hàng vụ Xuân 2015
Số ký hiệu văn bản HD
Ngày ban hành 04/12/2015
Ngày hiệu lực 04/12/2015
Trích yếu nội dung Hướng dẫn quy trình gieo thẳng lúa bằng công cụ sạ hàng vụ Xuân 2015
Hình thức văn bản Tài liệu
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm private.file.huong-dan-quy-trinh-gieo-thang-lua-vu-xuan-2015.pdf