image banner
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững về kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
Số ký hiệu văn bản 16/TB-VPCP
Ngày ban hành 23/01/2015
Ngày hiệu lực 23/01/2015
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững về kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Lao động TB&XH
Người ký duyệt Nguyễn Khắc Định
Tài liệu đính kèm 16.signed_01.pdf