image banner
Công điện của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội
Số ký hiệu văn bản 229/CĐ-TTg
Ngày ban hành 12/02/2015
Ngày hiệu lực 12/02/2015
Trích yếu nội dung Công điện của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội
Hình thức văn bản Công điện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng
Tài liệu đính kèm 229.signed-1-.pdf