image banner
Báo cáo đánh giá kết quả bước đầu sản xuất vụ xuân 2015. Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Số ký hiệu văn bản TL
Ngày ban hành 04/03/2015
Ngày hiệu lực 04/03/2015
Trích yếu nội dung Báo cáo đánh giá kết quả bước đầu sản xuất vụ xuân 2015. Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Hình thức văn bản Tài liệu
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm scan0010.pdf