image banner
Thông bào kết luận của Bộ Chính Trị v/v thảo luận các văn kiện Đại hội XII tại đại hội đảng bộ các cấp, lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội, ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng
Số ký hiệu văn bản 194-TB/TW
Ngày ban hành 05/02/2015
Ngày hiệu lực 05/02/2015
Trích yếu nội dung Thông bào kết luận của Bộ Chính Trị v/v thảo luận các văn kiện Đại hội XII tại đại hội đảng bộ các cấp, lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội, ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác đảng
Người ký duyệt Lê Hồng Anh
Tài liệu đính kèm Thông báo kết luận của Bộ Chính Trị.PDF